دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس تاریخ: 1398/03/26
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
هر وقت باید خیابون ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/13
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
اینکه تو فاصله طولان...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/05/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
لازمه بگم که علیرغم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
توی پاساژ رضا بودیم....
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
یه آقایی با آب و تاب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / نیشابور
تاریخ: 1398/04/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم راه می رفتم که...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/30
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
من و دوستم کنکوری هس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/04/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
من 15 سالمه داشتم ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1398/04/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
در حال پایین رفتن از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1398/04/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
در حال پایین رفتن از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
سلام ادمین جان، چند ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هفته پیش از دانشکده ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قزوین / قزوین
تاریخ: 1398/04/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
من زیاد علاقه ای به ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان / ابهر
تاریخ: 1396/12/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شب عید بود رفته بودم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قزوین / قزوین
تاریخ: 1395/08/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
17 ساله بودم، سوم دب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1396/09/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
پیاده‌رو از سایۀ درخ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
هندزفری تو گوشم بود ...