دیده بان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/09/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/05
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
کنار خیابان ایستاده ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1394/05/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/11/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
تو راه برگشت از مدرس...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من و دوستم وایستاده ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/01/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ما برای بازدید از با...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1397/12/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تو شلوغی بازار تربیت...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در حال برگشت از تجری...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1394/11/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
در مسیر همیشگی کلاس،...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/12/15
محدوده زمانی: 24 تا 5 نیمه شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
در مهمانی خانوادگی ی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در تاکسی بدنم لمس شد
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
مسافرکش شخصی بعد از ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1386/09/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آقایون در حال خروج ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک مرد همراه با دوست...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1396/04/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / سنندج
تاریخ: 1397/12/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
در حالی که ایستاده ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در داخل اتوبوس شهرک ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35