دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/03/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / کاشان
تاریخ: 1398/03/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
با موتور دنبالم کرد ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان تاریخ: 1385/02/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
برای نهار، مجبور شدم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1397/04/30
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
منتظر اتوبوس بودم و ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داخل کتابفروشی بودم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس تاریخ: 1397/10/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
وقتی سوار اسنپ شدم ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان تاریخ: 1398/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سوار تاکسی بودن که ر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/03/21
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
با دخترخالم ساعت هفت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/03/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام. این مال چند سا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام. من سوم دبیرستا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
همه خانوم ها این آ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان تاریخ: 1397/12/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
منتظر پدرم بودم که ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
فرد خاطی اصرار به حر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1397/10/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
شب بود توی ایستگاه ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / استهبان
تاریخ: 1398/02/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روز چهارشنبه عصر رفت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/28
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
امروز میخواستم از می...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1394/12/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1391/11/13
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام من الان 19 سالم...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/02/22
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
بنده و دوستان در حاش...