دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستام رفته بودیم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/03/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دوبار در همین لوکیشن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قزوین / قزوین
تاریخ: 1397/11/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
هر دفعه که میخواستم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/04/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
از کتابخونه برمیگشتم...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از مترو پیاده شدم.جل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان / گرگان
تاریخ: 1398/02/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان شمالی تاریخ: 1393/10/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام،اتفاق بدی برا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1398/05/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
توی پیاده روی خیابون...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/03/30
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ظهر بود وخلوت توی مح...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی تاریخ: 1390/02/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
حدود ده یا یازده سال...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / شهریار
تاریخ: 1398/05/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت حدودا هشت شب بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / خرم آباد
تاریخ: 1398/05/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت 8 و 20 دقیقه بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / پاکدشت
تاریخ: 1397/07/10
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/05/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
دختر نوجوانی بودم با...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان تاریخ: 1398/05/03
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
طبق معمول همیشه بخاط...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
تاریخی که نوشتم حدود...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1394/02/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سال اخر دانشگاهم بود...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1390/02/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مدرسه بودم همه سر کل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/09/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25