دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1399/03/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/03/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک پسر باسنم رو نیشگ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کهگیلویه و بویر احمد / بویراحمد
تاریخ: 1399/03/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
چند تا پسر بچه زیر د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/03/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از ایستگاه بی‌آرتی ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1399/03/17
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/12/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تا مدتی دنبالم میامد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1398/08/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
با لباس مدرسه در حال...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1384/03/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
هنرستانی بودن و با م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1396/10/06
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
حادثه مربوط به حدود ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان شمالی تاریخ: 1399/03/04
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

ایلام / ایلام
تاریخ: 1391/11/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1385/02/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
11 صبح بود، مانتو بل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/02/30
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
دو آزار کلامی متفاوت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1399/02/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
طبق عادت تو خیابون ن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/02/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
اولین بار وقتی کلاس ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/08/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
حدود ساعت های 2 یا 3...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1396/11/22
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هفته اول ترم جدید بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/02/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

چهارمحال وبختیاری / شهر کرد
تاریخ: 1380/02/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب