دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3368

با یکی از دوستام رفته بودیم خرید و مسیر خیلی شلوغ بود. به جایی رسیدیم که یکم فضا باز تر شد راحت میشد حرکت کرد بدون برخورد. دوستم جلوی من حرکت میکرد و از دور دیدم یه مرد بهم خیره شده و لبخند میزنه، توحهی نکردم. وقتی رسید به من جوری از کنارم رد شد که بدنش کاملا به من کشیده شد و منی که همیشه مقابل ازارهای خیابانی می ایستم و جواب می دم، خشکم زد و شوکه شدم و چند ثانیه نمیتونستم از جام تکون بخورم یا حرف بزنم...


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/10/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: بوشهر
شهرستان: بوشهر
آدرس محل: بازار قدیم