دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان / خرم دره
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / بوشهر
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سر کوچه منتظر تاکسی ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / فراشبند
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
دو بار توی کوچه با م...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1398/01/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
پیرمردی با دوچرخه در...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مورد آزار کلامی و مت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از دانشگاه برمی‌گشتم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کهگیلویه و بویر احمد / بویراحمد
تاریخ: 1397/11/22
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
دوتا پسر اومدن دنبال...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمانشاه / کرمانشاه
تاریخ: 1396/11/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
راننده اتوبوس دانشگا...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/09/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/05
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
کنار خیابان ایستاده ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1394/05/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/11/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
تو راه برگشت از مدرس...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من و دوستم وایستاده ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/01/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ما برای بازدید از با...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1397/12/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تو شلوغی بازار تربیت...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در حال برگشت از تجری...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1394/11/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
در مسیر همیشگی کلاس،...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/12/15
محدوده زمانی: 24 تا 5 نیمه شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
در مهمانی خانوادگی ی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در تاکسی بدنم لمس شد