دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1399/02/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
طبق عادت تو خیابون ن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/02/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
اولین بار وقتی کلاس ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/08/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
حدود ساعت های 2 یا 3...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1396/11/22
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هفته اول ترم جدید بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/02/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

چهارمحال وبختیاری / شهر کرد
تاریخ: 1380/02/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان غربی / ارومیه
تاریخ: 1399/02/06
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
موقع برگشت ب خونه ی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / شهریار
تاریخ: 1398/10/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
نشان دادن آلت تناسلی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1396/02/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
قضیه برای سه سال پی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/09/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
جلوی ایستگاه مترو تو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/01/28
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
حوالی ساعت 8:30-9 صب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / نظرآباد
تاریخ: 1395/11/30
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام وقتتون بخیر این...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/12/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم بستنی می خوردم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان تاریخ: 1390/12/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / لاهیجان
تاریخ: 1397/01/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
سه دتا دختر و‌سه تا ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / قرچک
تاریخ: 1383/09/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
هرروز صبح که میرفتیم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1395/07/13
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام‌امروز میخوام‌از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1398/12/26
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/12/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
چند قدمی خانه‌مان بو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1396/03/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پس از باز شدن درهای ...