دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
مسافرکش شخصی بعد از ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1386/09/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آقایون در حال خروج ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک مرد همراه با دوست...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1396/04/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / سنندج
تاریخ: 1397/12/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
در حالی که ایستاده ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در داخل اتوبوس شهرک ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/12/06
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من در یک کارخانه صنع...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مرکزی / اراک
تاریخ: 1397/11/30
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
سوار تاکسی شدم یه نف...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/12/04
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/30
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت حدود 9:30 شب بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1395/09/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
یک آقای میان‌سال با ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 35 - 45
صبح زود حدود ساعت 8 ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/11/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در شلوغی ایستگاه متر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/09/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پنجشنبه 22 آذر 97 حد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / شهریار
تاریخ: 1397/11/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
دیدم یه مرد تقریبا س...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / سنندج
تاریخ: 1397/11/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
سلام .امروز که به قص...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1390/10/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
چهارم ابتدایی بودم ی...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1397/08/17
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25