دیده بان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/02/22
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
بنده و دوستان در حاش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/06/30
محدوده زمانی: 24 تا 5 نیمه شب
محدوده سنی: 18 - 25
پرستار وقتی در دستشو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/01/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
کارگر موقع عبور دس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان / گرگان
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
به طور متوالی با ماش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/08/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1398/02/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت 2 ظهر کلاس داشت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / سیرجان
تاریخ: 1398/01/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1396/09/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
18 ساله بودم ساعت 6و...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/06/30
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام من یه دخترم که ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1395/02/21
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
بارها اتفاقاتی مثل ل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/02/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حین پیادروی با دو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/02/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: بالای 45
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/02/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: بالای 45
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/02/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
به همراه دوستم قدم م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان تاریخ: 1398/02/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/14
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
امروز برای مصاحبه کا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تاریخ: 1396/05/12
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
من الان 14 سالمه اما...