دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
البرز زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
داشتم داخل کوچه به سمت خیابون میرفتم که آقایی پشت سر من شروع به راه اومدن ک...
آزار دیده‌ام
خراسان شمالی زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
خراسان شمالی / بجنورد | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
خراسان رضوی زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
منو دوستم همیشه بعد مدرسه با مترو میایم خونه چون خونمون خیلی دوره بعد اون ر...
آزار دیده‌ام
خراسان رضوی زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
تو ون به خاطر نبود جا وایستاده بودم یک مردی موقع پیاده شدن از پشتم خودشو چس...
آرشیو روایت‌ها