دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
اصفهان / اصفهان | زمان: 19 تا 24 شب | سن: 18 - 25
داشتم تو باغ قدم میزدم که یه مرد از کنارم رد شد الفاظ رکیکی به کار برد
آزار دیده‌ام
لرستان / دلفان ( نور آباد ) | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
اصفهان زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
در مسیر برگشت از کار بودم، همراه با مقنعه و فورم. مسیری رو با ماشین دنبالم ...
آزار دیده‌ام
اصفهان زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
از باشگاه درحال بازگشت به خانه بودم. از پیاده رو کنار پارک پیاده میرفتم که ...
آزار دیده‌ام
مرکزی زمان: 19 تا 24 شب | سن: 18 - 25
ماشین در بست گرفتم،منو با چاقو تحدید کرد در ماشین قفل کرد و به بیرون از شهر...
آرشیو روایت‌ها