دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت ها

آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
فرد خاطی اصرار به حرف زدن با من داشت و با وجود اینکه می‌دید من احساس ناراحت...
آزار دیده‌ام
قم / قم | زمان: 19 تا 24 شب | سن: 18 - 25
شب بود توی ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که اقایی کنارم نشستن کوله‌ش رو گذاشت ب...
آزار دیده‌ام
فارس / استهبان | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
روز چهارشنبه عصر رفته بودیم توی پارک قدم بزنیم از یه کوچه باید رد می‌شدیم ک...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
امروز میخواستم از میدون شیخ بهایی برم اون دست خیابون، برخلاف روزهای قبلی از...
شاهد آزار بوده‌ام
تهران / تهران | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
آرشیو روایت ها