دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
یزد زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 35 - 45
لیدر بودند و در تمام مدت همراهی، من و همراهم را مورد آزار کلامی، روانی و بع...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
داشتم راه می رفتم به سمت خونه، هوا نسبتا روشن و تنها بودم و تو حال خودم و ف...
آزار دیده‌ام
فارس / شیراز | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
طبقِ عاد ، برای پیاده روی با لباس مردانه ! از خانه خارج شدم . ارایشی هم ندا...
شاهد آزار بوده‌ام
تهران / تهران | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
دو مرد سن بالا حدود 50 ساله ، پسر ترنسی مورد ازار قرار دادند
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
آرشیو روایت‌ها