دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
ایلام / ایلام | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
تهران / شهریار | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 25 - 35
نشان دادن آلت تناسلی توسط موتور سوار
آزار دیده‌ام
خراسان رضوی / مشهد | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
قضیه برای سه سال پیشه. 24سالم بود قرار بود با خواهرم بریم ارایشگاه وقت گرف...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 19 تا 24 شب | سن: 18 - 25
جلوی ایستگاه مترو توحید، مردی میانسال در حال مکالمه با تلفن بود که به من نز...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
حوالی ساعت 8:30-9 صبح بیرون کار داشتم و با مادرم تو پیاده رو داشتیم میرفتی...
آرشیو روایت‌ها