دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
خراسان رضوی / مشهد | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام
تهران زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
داشتم از خیابون انقلاب با دوستم رد میشدم روز یکشنبه بود رفتم سمت پارک دانشج...
آزار دیده‌ام
تهران زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام
آذربایجان غربی زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
هرمزگان / بندر عباس | زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
آرشیو روایت‌ها