دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 19 تا 24 شب | سن: 25 - 35
سوار دوچرخه بودم و داشتم به سمت میدون توحید می‌رفتم که یه موتورسوار بهم نزد...
آزار دیده‌ام
خراسان رضوی زمان: 19 تا 24 شب | سن: 18 - 25
با موتور از پشتم اومد و لمسم کرد
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 19 تا 24 شب | سن: 18 - 25
ساعت حدود 11 شب رفتم زباله بذارم سر کوچه. رفتگر شهرداری آلت تناسلیش رو درآو...
شاهد آزار بوده‌ام
مازندران / محمودآباد | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
ویلای من مشرف به دریاست. و ساحل خصوصی داریم. یکی از همسایه های ما با همسر ج...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
در حال قدم زدن با همسرم بودم که یک آقایی در حالیکه آلت تناسلی خودش رو درآور...
آرشیو روایت‌ها