دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
از توی خیابون راه میرفت و به من که داخل پیاده رو ایستاده بودم خیره شده بود ...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
با دوستم که هر دو زن هستیم در پیاده رو مشغول صحبت ایستاده بودیم که یک موتور...
شاهد آزار بوده‌ام
تهران / تهران | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 25 - 35
آزار دیده‌ام
تهران زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
خوزستان زمان: 19 تا 24 شب | سن: زیر 18 سال
آرشیو روایت‌ها