دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
همدان زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
یک روز که خسته از سرکار برمیگشتم در چند قدمی خانه مان در کوچه ی خودمان یک م...
آزار دیده‌ام
همدان / همدان | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
در حال عبور از پیاده رو بودم که حس کردم یک نفر از قصد خود را بهم زد ولی مطم...
آزار دیده‌ام
همدان / همدان | زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
یک روز صبح زمستانی که داشتم به دانشگاه میرفتم و سوار تاکسی شدم، کنار یک آزا...
آزار دیده‌ام
همدان / همدان | زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
در حال بازگشت از محل کارم بودم به سمت ایستگاه متروی نوبنیاد، متاسفانه پیاده...
آرشیو روایت‌ها