دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
اصفهان / اصفهان | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
من و خواهرم موقع برگشت از خرید به سمت ماشین که در کوچه های نزدیک محل خرید پ...
آزار دیده‌ام
همدان زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
از مدرسه برمیگشتم یکی از بچه محل ها که 4 سالی از خودم بزرگتر بود منو سوار م...
شاهد آزار بوده‌ام
تهران / تهران | زمان: 19 تا 24 شب | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
مترو انقدر خلوت بود که در مردانه هم چند نفر بیشتر نبودند. من ایستاده بودم، ...
آزار دیده‌ام
اصفهان زمان: 19 تا 24 شب | سن: 18 - 25
آرشیو روایت‌ها