دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
خراسان رضوی / مشهد | زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
تا مدتی دنبالم میامد و ‌ازار کلامی میداد تا اینکه یک مرتبه به من نزدیک شد و...
آزار دیده‌ام
مازندران زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
با لباس مدرسه در حال برگشت به خونه بودم که یک اقایی از تو ماشین گفت ببخشید ...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: زیر 18 سال
هنرستانی بودن و با مانتوی مدرسه داشتم برمیگشتم. انتهای خیابان یک کوچه بن بس...
آرشیو روایت‌ها