دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3364

از مدرسه با اتوبوس میومدیم خونه، بعد شلوغ که می شد قسمت وسط مختلط می شد یه جورایی. یه بار یه مرده دم قسمت بانوان بد جور انگشتم کرد، پریدم هوا. دوستام پرسیدن چی شده؟ منم گفتم هیچی روم نشد بگم. بعد 5 دقیقه، یه زنه می خواست پیاده بشه، اومدم کنار، دو طرف باسنمو گرفت چسبوند به خودش. منم چشام گرد شد، دوستم می گفت باز چه ت شد امروز یه جوری شدی! زنه که پیاده شد منم سریع برگشتم سر جام. بعدم دیگه پیاده شدیم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1386/08/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: اتوبوس، قلهک