دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3363

من ساعت هشت صبح در حال قدم زدن بودم که دیدم آقایی اقدام به نشون دادن آلت جنسیشون به من کردن و من وحشت زده داشتم سر ایشون داد میزدم. بعد چند دقیقه متوجه شدم که ایشون برای یه مسیر طولانی من رو دنبال میکردن. نزدیک رسیدن به خونه متوجه شدم ایشون من رو هنوز دنبال میکنن.سرشون داد کشبدم و وقتی خواستن از پلاک عکس بگیرم فرار کردن.واقعا نمیدونستم باید به پلیس گزارش بدم یا نه.مدرکی نداشتم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/07/10
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: زنجان
شهرستان: -
آدرس محل: