دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3373نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: لرستان
شهرستان: دلفان ( نور آباد )
آدرس محل: پارک جنگلی علی اباد