دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3361

تو این مرکز کارم شروع کردم، یک ماه اول خوب بود بدون هیچ مشکل از تقریبا اواسط ماه دوم کارم آزارها شروع شد، اوایل در این حد بود که دستش بزاره رو شونم، من هر سری رفتارش توجیه کردم که رفتارش طبیعیه، بعد یه مدت غیر مستقیم متلک جنسی میگفت، یه بار عملا با حالت شوخی به شکمم دست زد، آخرین بار به بهونه درست کردن چکمه ای که تو پام هست عملا پای من رو بین پاهاش نگه داشت، پر از خشم بودم با خودم گفتم اگه فرداش باز رفتاری تکرار کرد جدی برخورد کنم، امروز دوباره متلک هاش و تماس نیشگون گرفتن اتفاق افتاد تو یه لحظه خیلی سریع تو موقعیتی نبودم حرف بزنم باز هم سکوت کردم، الان پر از خشمم عصبانیم حالم بده


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/27
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: