دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3356

هر بار که به ایران برمیگردم بعد ازچند روزی شادی و خوشحالیم از بودن در خانه مادریم ودر میان هم وطنانم، تبدیل به خستگی، عصبانیت، واحساس منفی میشه. این چه نوع بیماری است که حتی یک مادر همراه فرزند پسرش احترام و امنیت ندارد؟ اخرین باری که مرد جوانی دست از تعقیب با اتومبیلش برنمیداشت به او گفتم: شما اگر ... صفت باش، ولی من نیستم! وسر انجام گذاشت ورفت. متاسفانه این بیماری محدودیت سنی ندارد. چندین بار شده که پیرمردانی که بالای 60 سال بنظر میرسیدند حرفهای رکیک زدند. این بیماری بیشتر طبقاتی به نظر میرسه.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/06
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: بالای 45

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: