دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مرکزی / اراک
تاریخ: 1397/11/30
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
سوار تاکسی شدم یه نف...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/12/04
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/30
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت حدود 9:30 شب بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1395/09/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
یک آقای میان‌سال با ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 35 - 45
صبح زود حدود ساعت 8 ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/11/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در شلوغی ایستگاه متر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/09/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پنجشنبه 22 آذر 97 حد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / شهریار
تاریخ: 1397/11/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
دیدم یه مرد تقریبا س...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / سنندج
تاریخ: 1397/11/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
سلام .امروز که به قص...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1390/10/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
چهارم ابتدایی بودم ی...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1397/08/17
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/06/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
در ماشین خود نشسته ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/09/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
کودکم در حال بازی بو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/11/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در کابین مترو بودیم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/02/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تو پیاده رو وایساده ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1397/10/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
من و همسرو پسرکوچولو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1397/11/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
جایی ایستاده بودم و ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1397/11/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من و پسرم نشسته بودی...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / تالش
تاریخ: 1396/01/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
از راهی که هر روز می...