دیده بان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1399/07/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
دختر 13 ساله ام درخو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1396/02/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سلام. بیماری خاص دار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1387/11/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
به من گفت احتیاج به ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی تاریخ: 1399/07/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال پیاده روی و م...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/07/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1399/07/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم از پشت ویترین ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/06/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من توسط کسی که سالها...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1399/06/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
داشتم تو باغ قدم میز...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / دلفان ( نور آباد )
تاریخ: 1399/06/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1399/04/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
در مسیر برگشت از کار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1399/07/12
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از باشگاه درحال بازگ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مرکزی تاریخ: 1399/07/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ماشین در بست گرفتم،م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / داراب
تاریخ: 1399/05/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با وجود اصرار پدرم ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / بوشهر
تاریخ: 1398/10/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با یکی از دوستام رفت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/05/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
به زور مرا سوار ماشی...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/07/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
ساعت ملاقات بود. خان...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/05/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
یه پسره حدودا 18 سال...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1386/08/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از مدرسه با اتوبوس م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان تاریخ: 1399/07/10
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
من ساعت هشت صبح در ح...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز تاریخ: 1399/06/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال