دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / استهبان
تاریخ: 1397/08/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام. روز تاسوعای سا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/09/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
حدود ساعت هشت و نیم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان تاریخ: 1396/03/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
اون زمان 17،18 سالم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
دو پسر نوجوان تو پیا...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/27
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
وقتی دوستم رسید به خ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
داشتم رانندگی میکردم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی تاریخ: 1397/11/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
باید مسیر تبریز به ک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / بوشهر
تاریخ: 1396/05/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پسره گفت سینه‌ت رو ف...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
از این افرادی بود که...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
بهم گفت روسریتو سر ک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1398/02/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/02/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
توی نمایشگاه کتاب با...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/02/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
اومدم از خیابون رد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام.من 17سالمه و یک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/01/26
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
سلام. وقت بخیر. مدته...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / کرمان
تاریخ: 1396/04/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
تو راه برگشت از کلاس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان غربی / ارومیه
تاریخ: 1398/02/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
فقط شش سالم بود. شای...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
سلام. من 22 سالمه. ا...