دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/06/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
در ماشین خود نشسته ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/09/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
کودکم در حال بازی بو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/11/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در کابین مترو بودیم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/02/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تو پیاده رو وایساده ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1397/10/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
من و همسرو پسرکوچولو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1397/11/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
جایی ایستاده بودم و ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1397/11/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من و پسرم نشسته بودی...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / تالش
تاریخ: 1396/01/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
از راهی که هر روز می...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/16
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
صبح زود حدودا ساعت 7...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/11/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
درخیابان حکیم نظامی ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در پیاده رو حرکت می‌...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

فارس تاریخ: 1397/11/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / طرقبه شاندیز
تاریخ: 1397/11/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
دستمالی، نشکون گرفتن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/11/07
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
راننده پراید سفید در...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / چناران
تاریخ: 1397/11/03
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من و یک خانم میانسال...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
عصرها که متروی درواز...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
دختری در ایستگاه تنه...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
بی آر تی شلوغ بود، د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1390/07/16
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
شوخی دستی زیاد بود ت...