دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
تازه دویدن تو پارک ر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1397/09/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پسر کوچولومو بردم تو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1397/09/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
برای رفتن به محل کار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1390/08/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
داخل تاکسی نشسته بود...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/06/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تو تاکسی بین مسیر دا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/06/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 2018/12/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 35 - 45
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دیروز توی تاکسی کنار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من قدم نسبت به بقیه ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1384/10/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
قبل از 8 صبح بود برا...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/05/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
خانمی سوار بر خودرو ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/09/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آقای موتورسواری به خ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / رشت
تاریخ: 1396/07/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تو راه دانشگاه بودم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / سنندج
تاریخ: 1397/09/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
هربار که می‌رم دوچرخ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / شبستر
تاریخ: 1397/09/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تا حالا هزاران بار ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
داشتیم از کارورزی بر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1397/09/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
سلام من ساعت 8:30 صب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
نگاه‌های خیره و طولا...