دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
سلام ادمین جان، چند ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هفته پیش از دانشکده ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قزوین / قزوین
تاریخ: 1398/04/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
من زیاد علاقه ای به ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان / ابهر
تاریخ: 1396/12/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شب عید بود رفته بودم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قزوین / قزوین
تاریخ: 1395/08/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
17 ساله بودم، سوم دب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1396/09/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
پیاده‌رو از سایۀ درخ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
هندزفری تو گوشم بود ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1398/03/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم از باشگاه بر م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان / خدابنده ( قیدار )
تاریخ: 1398/04/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
من و دوستم در حال گذ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس تاریخ: 1390/08/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
تاریخ دقیقش را نمی د...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/03/28
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
سوار یک ماشین به عنو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1394/02/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
رفته بودم نمایشگاه ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/08/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
روی پله برقی مترو بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان / زنجان
تاریخ: 1398/04/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم قرار گذاشته...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/04/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

کرمان / کرمان
تاریخ: 1398/04/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

گیلان تاریخ: 1398/04/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت حدودا 10 و نیم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / شاهین شهر
تاریخ: 1398/04/05
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
داخل فرعی بودم اقایی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1398/04/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
بک عدد پژو سفید رنگ ...