دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/07/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
از کافه بیرون اومدم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/12/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روزهای شیوع کرونا بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / بروجرد
تاریخ: 1398/10/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یه اقا باموتور بود ش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/12/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1398/08/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
داشتم از خیابون انقل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/11/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از کلاس برمیگشتم و ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قزوین / آبیک
تاریخ: 1385/02/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
10 ساله بودم با دوست...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/11/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
این ماجرا مال پیرارس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/11/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان غربی تاریخ: 1398/11/27
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

هرمزگان / بندر عباس
تاریخ: 1390/11/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

هرمزگان / بستک
تاریخ: 1382/10/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

هرمزگان تاریخ: 1398/09/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم در غرفه شب ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

هرمزگان / بندر عباس
تاریخ: 1398/11/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/11/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
همیشه با خودم میگفت...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1398/11/12
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / پل دختر
تاریخ: 1381/11/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
پلدختر شهر خیلی کوچ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / بروجرد
تاریخ: 1392/08/14
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از مدرسه برمیگشتم صن...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

لرستان / بروجرد
تاریخ: 1380/09/10
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
پیش دبستانی بودم و ت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / بروجرد
تاریخ: 1392/02/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
طرفای ظهر بود داشتم ...