دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3371

از باشگاه درحال بازگشت به خانه بودم. از پیاده رو کنار پارک پیاده میرفتم که آقایی را دیدم با لباس صورتی که میخواهد چیزی به من بگوید. او وانمود میکرد که مامور شهرداری است و از من خواست بدلیل فیلم برداری با پهباد از محدوده خیابان توسط شهرداری، من از داخل پارک مسیرم را ادامه دهم. من هم صحبت او را باور کرده و از داخل پارک مسیر را ادامه دادم (مسیری که برای ادامه راه میرفتم پشت پل قرار می گرفت و توسط رهگذران دیده نمیشد و داخل پارک خلوت بود)، داشتم میرفتم که چند قدم جلوتر ناگهان او مرا از پشت محکم گرفت و سریع اندام خصوصی من را لمس کرد. من فریاد زدم و فرار کردم، چند متر جلو تر ایستادم، با پلیس تماس گرفته و مزاحمت او را گزارش دادم. از من خواستند آنجا صبر کنم تا مامور بفرستند. نیم ساعت بعد پلیس با من تماس گرفت و اطلاع داد بدلیل پیدا نکردن آدرس ماموران پلیس نتوانستند آنجا حضور پیدا کنند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/07/12
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: -
آدرس محل: اصفهان، خیابان آبشار، محدوده زیر پل قدیر، داخل پارک، کنار پل