دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3358

من و خواهرم در حال پیاده شدن از قطار بودیم. من برگشتم تا منتظر آمدن خواهرم شوم. ناگهان دیدم مردی لاغر اندام دستش را داخل باسن خواهرم فرو کرد. خواهرم به هوا پرید و گفت اه. مرد با سرعت فراوان در جمعیت نا پدید شد و شرایط خجالت اوری برای من و خواهرم پدید آورد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1394/09/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: البرز
شهرستان: کرج
آدرس محل: ایستگاه مترو گلشهر