دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3367

به زور مرا سوار ماشین کرد و تمام بدنم را امس کرد در حالی که 16 سال داشتم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: دروازه تهران