دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1390/02/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مدرسه بودم همه سر کل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/09/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/05/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت تقریبا 8 شب بود...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز تاریخ: 1389/08/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
کلاس زبام میرفتم وقت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1393/05/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
اون موقع پیش دانشگاه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان تاریخ: 1379/07/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1392/04/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1398/05/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1398/05/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
جلوی خونه منتظر دوست...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
نه آرایش خاصی داشتم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان شمالی / بجنورد
تاریخ: 1398/05/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
با دوستم ساعت نه از ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دهنده ترین مقو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1396/05/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1397/04/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 35 - 45
پخش زنده مسابقات جام...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/05/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
صبح ساعت 7:45 دقیقه ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان تاریخ: 1398/01/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/03/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
کنار سکوی مترو بودم،...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان تاریخ: 1398/05/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
بعد از باشگاه با یه ...