دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
توی ماشین همش صحبت‌ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1398/01/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
دختر ده ساله‌ام گفت ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/10/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هوا تاریک بود و داشت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/01/27
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
این اتفاق توی تاکسی ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

سیستان و بلوچستان / زاهدان
تاریخ: 1397/10/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
خیابان جهاد زاهدان ی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمانشاه / کرمانشاه
تاریخ: 1398/01/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
من با خواهرم حدود 8ش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سمنان / سمنان
تاریخ: 1396/08/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
17-18 سالم بود. دانش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1398/01/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
بسیاری از پسرهای جوا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من به همراه دوستم در...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان شمالی / بجنورد
تاریخ: 1398/01/24
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
متلک پرانی
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / بهبهان
تاریخ: 1398/01/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من یک زن 31 ساله‌ام،...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان / خرم دره
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / بوشهر
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سر کوچه منتظر تاکسی ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / فراشبند
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
دو بار توی کوچه با م...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1398/01/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
پیرمردی با دوچرخه در...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مورد آزار کلامی و مت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/11/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از دانشگاه برمی‌گشتم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کهگیلویه و بویر احمد / بویراحمد
تاریخ: 1397/11/22
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
دوتا پسر اومدن دنبال...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمانشاه / کرمانشاه
تاریخ: 1396/11/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
راننده اتوبوس دانشگا...