دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس تاریخ: 1390/08/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
تاریخ دقیقش را نمی د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان تاریخ: 1397/05/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تیر ماه سال 1397 من ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/03/28
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
سوار یک ماشین به عنو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1394/02/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
رفته بودم نمایشگاه ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/08/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
روی پله برقی مترو بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان / زنجان
تاریخ: 1398/04/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم قرار گذاشته...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/04/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

کرمان / کرمان
تاریخ: 1398/04/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

گیلان تاریخ: 1398/04/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت حدودا 10 و نیم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / شاهین شهر
تاریخ: 1398/04/05
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
داخل فرعی بودم اقایی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1398/04/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
بک عدد پژو سفید رنگ ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / مراغه
تاریخ: 1398/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
عورت نمایی و بازی با...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / سنندج
تاریخ: 1392/06/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت حدود شش و نیم ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/02/25
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
12 ظهر داشتم از کلاس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان تاریخ: 1398/03/13
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
با فرم مدرسه تو خیاب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان / گرگان
تاریخ: 1397/02/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
برای پیاده روی رفته ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1385/05/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
مردی به بهونه آدرس خ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / داراب
تاریخ: 1397/07/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با یکی از دوستانم رف...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1397/05/30
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
به همراه دوستم روی ن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/03/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روز خیلى سختى داشتم ...