دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/26
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
حدود ساعت هفت و نیم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/06/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/07/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
بعد از ظهر استخرای ع...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1397/10/22
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1397/10/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
اصرار داشت که باهام ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1397/10/24
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتیم از مدرسه برمی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/04
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان غربی / ارومیه
تاریخ: 1397/10/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
سوار تاکسی شدم یه آق...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1396/06/21
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یه روز صبح که از خان...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1396/04/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک تابستان که داشتم ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

البرز / فردیس
تاریخ: 1397/09/23
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
صبح با دوستام برای ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/12
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
صبح بود تقریبا طرفای...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/03
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
شب قرار بود برم پیش ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان / خرم دره
تاریخ: 1397/10/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هوا تاریک شده بود با...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستانم به توچال ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/10/06
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
من و دوستانم که چادر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مرکزی / اراک
تاریخ: 1395/06/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم از عابر بانک پ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1396/07/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
این خاطره یکی از دوس...