دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سمنان / سمنان
تاریخ: 1397/09/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
درمحیط کارم بایکی از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قزوین / قزوین
تاریخ: 1397/09/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت حدودا 10 شب من ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/07/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سلام. نمی‌دونم اینو ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/06
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
در حال عبور بودم که ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / قرچک
تاریخ: 1397/09/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
کلاسم دیر شده بود ام...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک موتوری به دختری د...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1397/08/17
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
این اتفاق برای یکی ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1397/07/14
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت نه شب از دانشگا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/09/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سوار تاکسی شخصی بودم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/05/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مرد مسنی از رو به رو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1396/08/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در حال عبور بودم که ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
روی پل هوایی عورت ن...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/09/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
این روز بود که آزار ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / کرمان
تاریخ: 1396/08/23
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
مسیر هر روزه‌ام برای...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1397/08/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یه دسته پسر با متلک ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/07/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/13
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
هوا تاریک بود و نسبت...