دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3504

یک پسر سینه ی یک دختر راهنمایی را چنگ زد، پشت سرش رفتم که تذکر دهم چند دختر دبیرستانی را دید، برگشت و از پشت سینه های یکی از آنها را محکم دستمالی کرد در آن لحظه من را دید و با نهایت سرعت فرار کرد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/08/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: البرز
شهرستان: فردیس
آدرس محل: فردیس، فلکه 3