دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3524

پدرم هر از گاهی منو اذیت میکنه ب خصوص وقتی خوابم و صبحای زود


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/05/26
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: علی اباد جنوبی بلوار دستواره کوچه بایندریان پلاک 5 طبقه 3