دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3523

در حال برگشتن از محل کار بودم. کوچه خلوت بود و مسیر همیشگی را طی می کردم. از پشت سر یک مرد موتورسوار به من نزدیک شد و همانطور که از کنارم عبور می کرد پشتم را لمس کرد. شوکه شده بودم و تا چند لحظه هیچ واکنشی نمی توانستم نشان دهم. مرد دور شد و من تا چند روز بعد از آن حال بدی داشتم. بیشتر از همه خاطره تعرضهای اینچنینی که مکرر در نوجوانی برایم اتفاق افتاده است تداعی می شد. تعرض به این شکل و لمس این قسمت از بدن بیشتر از هفت هشت بار برایم اتفاق افتاده که شرحش طولانی است. توضیح اینکه هم با مانتو و هم چادر تجربه چنین تعرضی را دارم. متلک پرانی و توهین های زبانی که جای خود دارد و قصه پرغصه هر روزه زنان ماست.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1392/05/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، کوچه شکرابی