دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3515

مدتی بود که برای یک پرونده با یک وکیل در تماس بودم. چند بار به دفترش رفته بودم. قبلا از مشکلات عاطفی من و شوهرم اطلاع داشت و خیلی سعی کرده بود با من همدردی کند. در تاریخی که این اتفاق افتاد قرار بود برای پیگیری پرونده بروم دفترش. برخلاف همیشه که در طول روز قرار می گذاشتیم، این بار گفت ساعت 8 شب بروم. وقتی رفتم، علاوه بر خودش یک منشی هم بود که با آمدن من، او هم خداحافظی کرد و رفت. حدود نیم ساعت راجع به پرونده حرف زدیم. بعد بحث را عوض کرد و موضوع مشکلات من و همسرم را پیش کشید. همزمان می گفت که خودش هم با زنش مشکل دارد. بعد دستم را گرفت. همزمان می گفت که چقدر با من احساس راحتی می کند و فکر می کند که ما مشکلات هم را بهتر از دیگران درک می کنیم. منظورش معلوم بود چیست اما بروی خودم نیاوردم. همین موضوع باعث شد که جری تر شود و نزدیک تر نشست. صریح گفت، اگر باهاش رابطه داشته باشم، می تواند از نفوذش در قوه قضاییه برای حل مشکلاتم بهتر استفاده کند. بعد صورتش را جلو آورد که من را ببوسد. دستم را گرفت و روی شلوارش (روی آلتش) گذاشت. از شدت عصبانیت، از جا بلند شدم و بدون خداحافظی رفتم. برای آنکه دیگر فرصت چنین کاری به او ندهم، دفعه بعد با همسرم رفتم دفترش و مدارکم را که پیشش مانده بود پس گرفتم و سراغ وکیل دیگری رفتم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/03/19
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: بالای 45

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: