دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3525

هنگام پیاده شدن از تاکسی(شخصی) بودم و متاسفانه تا بتوانم واکنشی نشان دهم فرار کرده بود


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/05/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: -
آدرس محل: اندیشه