دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3516

من داشتم از اون کوچه می رفتم چون قرار بود به کلاس رانندگی شرکت کنم.هیچ کس در کوچه نبود.یک موتور سوار از کنارم رد شد؛ولی یک بار دیگه هم از کنارم گذشت.برای بار سوم که به من نزدیک می شد؛با فکر اینکه هدفش کیف زنی است کیف را رو به دیواار چرخاندم و در آن هنگام آن مرد به باسنم دست زد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/04/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: تبریز
آدرس محل: خیابان17 شهریور قدیم،کوچه ی آوادس خان