دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان تاریخ: 1390/12/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / لاهیجان
تاریخ: 1397/01/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
سه دتا دختر و‌سه تا ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / قرچک
تاریخ: 1383/09/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
هرروز صبح که میرفتیم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1395/07/13
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام‌امروز میخوام‌از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1398/12/26
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/12/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
چند قدمی خانه‌مان بو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1396/03/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پس از باز شدن درهای ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1379/12/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
وقتی دبیرستان میرفتم...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1398/11/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
آقایی که دم در نمایش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/11/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
دکتر دندونپزشک من حد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/12/17
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
سلام وقتتون بخیر. من...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/07/23
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/11/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
فقط یکی از دفعاتش رو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/07/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
از کافه بیرون اومدم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/12/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روزهای شیوع کرونا بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / بروجرد
تاریخ: 1398/10/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یه اقا باموتور بود ش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/12/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1398/08/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
داشتم از خیابون انقل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/11/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از کلاس برمیگشتم و ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قزوین / آبیک
تاریخ: 1385/02/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
10 ساله بودم با دوست...