دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3248

سه دتا دختر و‌سه تا پسر بودیم که رفته بودیم برای گردش و شنا توی طبیعت به حوض طبیعی کاکرود... اونجا نشستیم و یکم مشروب خوردیم من حالم بد شد بقیه ولی حالشون خوب بود رفتن شنا کردن. البته من به احتمال 99 درصد خالم بد شد چون چیزی توی مشروبم ریخته شده بود چون به اندازه بقیه یا کمتر حتی خورده بودم. یکی از پسرها من رو که حالم بد بود برد پشت صخره ها و در حالیکه حتی کاندوم هم توی جیبش گذاشته بود(درصورتیکه اولین بار بود من پسرها رو می دیدم) شرتشو کشید پایین و سعی کرد به من تجاوز کنه که من فقط می تونستم بگم ولم کن و چون حالم بد بود و حالت تهوع و ژسرگیجه و ناتوانی داشتم نمی تونستم داد بزنم یا از خودم دفاع کنم. و شلوارمنم کشید پایین و همونجا با من سکس کرد درحالیکه چیزی از سابقه فعالیت جنسی من، باکره بودن یا نبودن، سلیقه جنسی و ...من نمیدونست مسلما چون اولین بار بود که منو می دید. و بعد که من یادم نیست ولی فکر می کنم غفتادم رو زمین منو کشید اینور تر و آب زد بصورتم تا بهوش بیام و در همون حین دستشو می کرد تو یقه من و سه تا از دگمه های بلوزی که تنم بود کنده شد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/01/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: گیلان
شهرستان: لاهیجان
آدرس محل: لاهیجان - خ 22 آبان