دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3229

10 ساله بودم با دوستم داخل مدرسه ای شدم که درش باز رفتیم دستشویی وقتی بلندشدم دیدم پسر 18-20 ساله ای از بالای در نگاهم میکنه درو باز کرد اومد داخل منوچسبوند به دیوار من فقط گریه میکردم چون درکی از این چیزا توی اون سن نداشتم اون سینه ی منو خوردم وبا دستش با اندامهای تحتانی من بازی کرد و فرار کرد من فقط اشک ریختم از اون زمان تا الان که یه دختر 24 ساله شدم این ترس همراهمه نمیتونم برم دنبال کار وقتی محیط مردونس قلبم فرو میریزه کاش دست از این کار بردارن من فقط یه کودک 10 ساله بودم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1385/02/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: قزوین
شهرستان: آبیک
آدرس محل: