دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/08/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
ساعت شش و نیم عصر از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / لاهیجان
تاریخ: 1392/09/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/06/14
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من و دوستم در پارک ن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/10/28
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
در ایستگاه اتوبوس بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1398/10/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
داشتم پیاده می آمدم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز تاریخ: 1398/09/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم داخل کوچه به س...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان شمالی تاریخ: 1398/09/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان شمالی / بجنورد
تاریخ: 1398/09/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1398/09/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
منو دوستم همیشه بعد ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1398/10/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
تو ون به خاطر نبود ج...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/10/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
توی این هوای آلوده،...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1398/09/28
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
سلام.من خییییلی حالم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / بوشهر
تاریخ: 1398/09/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران / ساری
تاریخ: 1398/09/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تنها در پارک قدم میز...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

گیلان تاریخ: 1398/08/22
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
یه دانشجوی دختر سوار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/09/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
من کیمیا 23 سالمه. ر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/07/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
من داخل ماشین نشسته ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/09/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
یک فرد موتوری کنار خ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/09/03
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روز یکشنبه 3 آذر ماه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1398/09/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
یه شب خیلی عادی با ی...