دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3242

وقتی دبیرستان میرفتم صبح توی اوتوبوس نشسته بودم که برای اولین بار یه مرد رو که توی پیاده رو در حال خودارضایی دیدم 😧وحشت کردم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1379/12/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: شریعتی