دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1398/09/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
امشب جمعه 8 آذر سال ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1397/08/18
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
یک دختر دبیرستانی در...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1398/05/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
تقریبا یک سال از ازد...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/08/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تاریخ و سن خیلی دقیق...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / مراغه
تاریخ: 1398/08/21
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک ماشین با دوسرنشین...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان تاریخ: 1398/03/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
من شهرزاد هستم از کر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/08/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1394/07/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از کلاس برمی گشتم که...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمانشاه تاریخ: 2019/11/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

مازندران / ساری
تاریخ: 1398/04/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
خانمی درحال دیدن اجن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/08/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
سلام. امروز مثل همیش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سیستان و بلوچستان / زاهدان
تاریخ: 1398/03/28
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم رفتیم آرایش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/08/10
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
در تاکسی نشسته بودم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1393/08/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/08/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
راننده تاکسی که خود ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1398/08/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
در ترافیک خیابان ستا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / آبادان
تاریخ: 1398/08/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/08/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
حدود چهار ساله داره ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1398/07/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پس از خروج از دانشکد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران / بابل
تاریخ: 1396/11/22
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
فقط همون روز نبود ای...