دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / جیرفت
تاریخ: 1398/11/17
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
بهم گفت ببخشید خانوم...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان شمالی / اسفراین
تاریخ: 1399/03/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/08/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام؛خواستم از تجربه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/10/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
توی راه کلاس بودم .....
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1398/06/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
رفته بودیم سفر.. حر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1395/10/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
چند بار بود در سال ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / خرم آباد
تاریخ: 1393/06/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
من 17-18 ساله بودم. ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / بوشهر
تاریخ: 1399/04/12
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
بین ساعت 1:52 تا 2:0...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1398/10/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از مغازه بر میگشتم ک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1399/03/13
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
سلام وقت بخیر من سا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/08/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من کارم فروشندگی بود...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/10/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پل عابر میدان هفت تی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1394/12/20
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1399/03/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/03/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک پسر باسنم رو نیشگ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کهگیلویه و بویر احمد / بویراحمد
تاریخ: 1399/03/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
چند تا پسر بچه زیر د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/03/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از ایستگاه بی‌آرتی ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1399/03/17
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/12/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تا مدتی دنبالم میامد...