دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3243

پس از باز شدن درهای واگن قطار، فردی از بین جمعیت باسن همراهِ من را فشار داد و فرار کرد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/03/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: ایستگاهِ متروی دروازه‌ی دولت