دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3230

از کلاس برمیگشتم و هنوز بچه ها هم دم آموزشگاه بودن جلوتر اکیپ پسرایی که همیشه اونجا بودن وایساده بودن و منو رفیقم خیلی عادی اومدیم رد شیم که یکیشون به من گف هوی جن.. و وقتی خواستم برگردم که ببینم چشونه منو به دیوار کوبوندن و خواست اذیتم کنه و با چاقو تهدید کرد (دفاع شخصی کار میکنم) که باهاش درگیر شدم و زدمش و به طرف بچه ها رفتم ولی واقعا ترس و عصبانیت باهم و اینکه یه عده پسر که دوستاتن از ترس نیان جلو و ازت دفاع کنن خیلی بده..


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/11/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: