دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3249نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1390/12/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: لرستان
شهرستان: -
آدرس محل: چهار راه فرهنگ