دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3247

هرروز صبح که میرفتیم مدرسه، یه آقایی آلت تناسلیش رو بهمون نشون میداد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1383/09/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: قرچک
آدرس محل: