دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3236

از کافه بیرون اومدم و داشتم تلفنی با دوستم صحبت میکردم که و در راه خونه بودم دوتا موتوری یکی داخل پیاده رو و اون یکی جلو ازمن ایستاد اول فکر میکردم میخواد گوشمودبزنه بعد هی تیکه انداخت گفتم اقا مزاحم نشین اومد گفتم زنگ میزنم پلیس .موتورشو چسبوند به من گیر افتادم بین دیوار و خودش توی صورتم خندید و بعد بهم تعرض کرد بعد رفت گفت حالا زنگ بزن به پلیس.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/07/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: کریم خان-سپهبد قرنی بین خیابان کلانتری و کوچه نوید