دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3315

دکتر م یه مریض جنسیه که به بهانه معاینه از من سو استفاده کرد و تمام بدنمو لمس کرد و بی اجازه دستشو داخل آلت جنسی من کرد و من به خاطر ترس خشکم زد و هیچی نگفتم و فقط میخواستم ازونجا سریعتر بیرون برم، موقع بیرون رفتن هم با وقاحت تمام بهم پیشنهاد داد و شمارمو خواست! تا الان به اطرافیانم گفتم ولی هیچکس ازم حمایت نکرد تا بتونم ازش شکایت کنم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/12/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: درمانگاه قائم آل طه