دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3329

ساعت 9:00شب،طبق روال همیشه منتظر تاکسی به سمت حسینیه ارشاد بودم که سوار ماشین اشتباهی شدم و دقایقی بعد با شک به راننده و رفتن به مسیر فرعی از او خواستم که ماشین را متوقف کند ولی توجهی نکرد و من شروع به داد و بیداد کردم و نهایتا با درگیری فیزیکی وسط ترافیک اتوبان توانستم خودم را از ماشین به بیرون پرت کنم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/04/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: پل سید خندان