دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3313

یک روز که خسته از سرکار برمیگشتم در چند قدمی خانه مان در کوچه ی خودمان یک موتوری باسنم را چنگ زد، هیچ کس در کوچه نبود ولی من جیغ کشیدم و فریاد زدم و کمک خواستم و این باعث شد فرار کند، دنبالش دویدم و تاکسی گرفتم که تعقیبش کنم و زنگ بزنم پدرم بیاید، ولی آنقدر با سرعت رفت که گمش کردم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/02/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: همدان
شهرستان: -
آدرس محل: شهرک بهشتی - کوچه گلستان 8