دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3334

در شلوغی بازار تهران مورد آزار و اذیت بدنی قرار گرفتم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: بازار تهران