دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3323

از دانشگاه برمیگشتیم دو نفر بودیم، که یک موتورسوار دنبالمون اومد و توی مسیر پیاده شد و شروع به گفتن الفاظ رکیک کرد و شلوارشو درآورد و مدام مارو صدا میکرد که به آلتش نگاه کنیم و حرفای شرم آوری میگفت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1393/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: کازرون
آدرس محل: اطراف دانشگاه