دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3320

م.ر در استودیو شخصی خود که در طبقه پایین منزلش قرار داشت. بی وقفه سعی در لمس و بغل کردن من داشت وپر صورتی که همیشه درهثاستش رو قبول نمیکردم، اما به سمتم میومدم و بغل میکرد و لمسم میکرد و رها نمیکرد و من مجبور میشدم خودم رو با زور از دستاش رها کنم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1394/10/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: فرشته. خ تختی.