دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3316نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/05/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: میدان فردوسی ، ابتدای پل کالج