دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3338

برای رسیدن به محل کار در اتوبان حکیم تاکسی شخصی گرفتم و موقع پیاده شدن راننده به بدن من دست زد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/05/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: