دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3347

مردی سوار موتور من و همراه زنم را دنبال کرده تا به فضای بازی بین‌ کوچه‌ها منتظرمان مانده، آلت به دست دید می‌زد، تا اینکه با داد زدن ما فرار کرد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/09
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: 35 - 45

استان: اصفهان
شهرستان: کاشان
آدرس محل: