دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3354

در کنار دبیرستان ما پارکی وجود داردکه برای رفت و امدم به مدرسه باید از این مسیر گذر کنم،پارک با اینکه نسبتا شلوغ بود این اقا هول و هوش ساعت 10 و نیم 11 اول ماشین خود را بغل پارک کرد و عضو تناسلیش را به نمایش گذاشت و بعد ما فکر کردیم او رفته است ولی بعد ناگهان در پارک پشتمان ظاهر شد و سعی داشت به ما نزدیک شود،ولی وقتی گفتیم به 110 زنگ میزنیم فرار کرد و ما از پلاک این شخص گرفتیم ولی او یکی از اعداد پلاک را مخفی کرده بود.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/16
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: مرکزی
شهرستان: زرندیه
آدرس محل: بلوار امام خمینی-میدان امام حسین(گلها)-پارک ملت