دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3349

یه ماشین که سه تا پسر جوان در ان حضور داشتند از اتوبای یاسینی دنبال ماشین یک خانم تنها افتاد تا اتوبان بسیج و انقدر وقیحانه جلوی ماشین این خانوم میپیچید که نزدیک بود تصادف کنند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: از اتوبان یاسینی تا اتوبان بسیج