دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3351

پرستار آمبولانس بیمارستان ایرانشهر ، آقای عبدالهی ، در حالتی که به علت مسمومیت در حال مبارزه با مرگ بودم و توانایی عکس العمل نداشتم دائما در حال دست درازی بود.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: در محل اورژانس بیمارستان ایرانشهر