دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3341

دانشجو بودم، برای رفتن به خانه منتظر تاکسی بودم که یک سرباز در جایگاه اتوبوس حرفی میزد فکر کردم آدرس میپرسه و وقتی نزدیک شدم دیدم که در مورد سینه هایم صحبت میکند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1388/02/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: -
آدرس محل: