دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3443

با همسرم رفته بودیم خرید، همسرم داشت با برادرش تلفنی حرف میزد و داخل مغازه نیومد، خرید من که تموم شد اومدم بیرون رفتم سمت همسرم که دو تا جوون از کنار من رد شدند و وقتی رسیدند به همسر من یکیشون دست زد به بدن همسرم. من هم بی اختیار دفعتا شروع به کتک زدن اون جوون کردم و بینیش پر از خون شد بعد زنگ زدم پلیس و شکایت کردم اما تو کلانتری بخاطر مادربزرگ پیرش و مادر زحمتکشش بخشیدم و رضایت دادم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/09/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: خیابان پور ابتهاج